pass-wordpress-errors

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อการแสดงผลในเวิร์ดเพรสไม่ถูกต้อง

ในบางครั้งการสร้างหรือแก้ไขธีมหรือปลั๊กอินในเวิร์ดเพรสเราอาจจะเจอปัญหาการแสดงผลไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

 1. การตั้งค่า Debugging mode ในไฟล์ wp-config.php ให้เป็น True
  เริ่มต้นให้เราเปิดไฟล์ wp-config.php ซึ่งเป็นไฟล์แรกที่เราเคยใช้ในการติดตั้งเวิร์ดเพรส (WordPress) ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ของเรา ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม Sublime Text 3 ในการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว หลังจากนั้น ให้เราทำการแก้ข้อมูลในบรรทัดที่ 80 ในส่วน For developer: WordPress debugging mode โดยเปลี่ยนจาก define(‘WP_DEBUG’, false); ให้เป็น define(‘WP_DEBUG’, true); การแก้ไขนี้จะช่วยให้เมื่อเราเขียนโค๊ดผิด ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงผลให้เห็นว่าเราเขียนผิดในบรรทัดใดอย่างไร

  Debugging mode in wp-config.php
  Debugging mode in wp-config.php

  จากตัวอย่างเราจะทำการทดลองเขียนฟังก์ชั่นผิดจาก the_title() เป็น the_tilet() ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อระบบโดนตรวจสอบแล้วจะแจ้งว่าเราได้เขียนฟังก์ชั่นที่ไม่รู้จักชื่อ the_tilet() ในไฟล์ index.php บรรทัดที่ 49 เป็นต้น

 2. การลดความน่าจะเป็นของปัญหา
  เมื่อเราเจอปัญหาในขณะที่เขียนธีมเวิร์ดเพรสที่เราหาไม่เจอว่าเกิดจากสาเหตุใด เราสามารถลดความน่าจะเป็นของปัญหาลงทีละส่วน ด้วยวิธีการดังนี้

  1. ให้เราเปลี่ยนธีมของเราไปเป็นธีมพื้นฐาน เช่น ธีม Twenty Sixteen เพื่อดูว่าหลังจากเราใช้ธีมพื้นฐานแล้ว ปัญหายังเกิดอยู่อีกหรือไม่ หากยังเกิดปัญหาอยู่แสดงว่าไม่ได้เป็นที่ธีมของเรา เพราะธีมพื้นฐานก็เกิดปัญหา
  2. ให้เราทำการปรับลดปลั๊กอินเพื่อทำการทดสอบทีละตัว เนื่องจากบางปลั๊กอินเขียนไม่สอดคล้องกับธีมของเรา เมื่อเราลดปลั๊กอินแล้ว หากยังเจอปัญหาแสดงว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากปลั๊กอินเป็นต้น
 3. การใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ในการตรวจสอบ
  ให้เราไปที่มุมขวาบนของเบราเซอร์ เลือกเครื่องมือเพิ่มเติม > เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ เครื่องมือนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาหลายอย่าง เช่น CSS, Javascript และ JQuery เป็นต้น

  การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
  การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

  เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
  เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
 4. การใช้ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบโค๊ด
  1. ใช้ฟังก์ชั่น var_dump() ในการตรวจสอบภาษา PHP เช่น พิมพ์ ในไฟล์ page.php เพื่อทำการตรวจสอบค่า $post ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ ผลที่ได้จะแสดงดังรูป

   แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
   แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
  2. ใช้ฟังก์ชั่น console.log ในการตรวจสอบภาษา Javascript และJQuery เช่น พิมพ์ console.log(id) จะเป็นการตรวจสอบค่า id ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะแสดงผลผ่านเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ในส่วนของแท็บ Console

บทความนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

avatar

นายปิ๊ก


ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Themevilles.com เป็นอาจารย์สอนคอร์สออนไลน์ในเว็บ Skilllane และเป็นนักออกแบบเว็บไซต์และทำการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Facebook และ LINE