pass-wordpress-errors

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อการแสดงผลในเวิร์ดเพรสไม่ถูกต้อง

ในบางครั้งการสร้างหรือแก้ไขธีมหรือปลั๊กอินในเวิร์ดเพรสเราอาจจะเจอปัญหาการแสดงผลไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

 1. การตั้งค่า Debugging mode ในไฟล์ wp-config.php ให้เป็น True
  เริ่มต้นให้เราเปิดไฟล์ wp-config.php ซึ่งเป็นไฟล์แรกที่เราเคยใช้ในการติดตั้งเวิร์ดเพรส (WordPress) ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ของเรา ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม Sublime Text 3 ในการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว หลังจากนั้น ให้เราทำการแก้ข้อมูลในบรรทัดที่ 80 ในส่วน For developer: WordPress debugging mode โดยเปลี่ยนจาก define(‘WP_DEBUG’, false); ให้เป็น define(‘WP_DEBUG’, true); การแก้ไขนี้จะช่วยให้เมื่อเราเขียนโค๊ดผิด ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงผลให้เห็นว่าเราเขียนผิดในบรรทัดใดอย่างไร

  Debugging mode in wp-config.php
  Debugging mode in wp-config.php

  จากตัวอย่างเราจะทำการทดลองเขียนฟังก์ชั่นผิดจาก the_title() เป็น the_tilet() ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อระบบโดนตรวจสอบแล้วจะแจ้งว่าเราได้เขียนฟังก์ชั่นที่ไม่รู้จักชื่อ the_tilet() ในไฟล์ index.php บรรทัดที่ 49 เป็นต้น

 2. การลดความน่าจะเป็นของปัญหา
  เมื่อเราเจอปัญหาในขณะที่เขียนธีมเวิร์ดเพรสที่เราหาไม่เจอว่าเกิดจากสาเหตุใด เราสามารถลดความน่าจะเป็นของปัญหาลงทีละส่วน ด้วยวิธีการดังนี้

  1. ให้เราเปลี่ยนธีมของเราไปเป็นธีมพื้นฐาน เช่น ธีม Twenty Sixteen เพื่อดูว่าหลังจากเราใช้ธีมพื้นฐานแล้ว ปัญหายังเกิดอยู่อีกหรือไม่ หากยังเกิดปัญหาอยู่แสดงว่าไม่ได้เป็นที่ธีมของเรา เพราะธีมพื้นฐานก็เกิดปัญหา
  2. ให้เราทำการปรับลดปลั๊กอินเพื่อทำการทดสอบทีละตัว เนื่องจากบางปลั๊กอินเขียนไม่สอดคล้องกับธีมของเรา เมื่อเราลดปลั๊กอินแล้ว หากยังเจอปัญหาแสดงว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากปลั๊กอินเป็นต้น
 3. การใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ในการตรวจสอบ
  ให้เราไปที่มุมขวาบนของเบราเซอร์ เลือกเครื่องมือเพิ่มเติม > เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ เครื่องมือนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาหลายอย่าง เช่น CSS, Javascript และ JQuery เป็นต้น

  การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
  การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

  เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
  เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
 4. การใช้ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบโค๊ด
  1. ใช้ฟังก์ชั่น var_dump() ในการตรวจสอบภาษา PHP เช่น พิมพ์ ในไฟล์ page.php เพื่อทำการตรวจสอบค่า $post ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ ผลที่ได้จะแสดงดังรูป

   แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
   แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
  2. ใช้ฟังก์ชั่น console.log ในการตรวจสอบภาษา Javascript และJQuery เช่น พิมพ์ console.log(id) จะเป็นการตรวจสอบค่า id ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะแสดงผลผ่านเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ในส่วนของแท็บ Console

บทความนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

นายปิ๊ก


ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Themevilles.com เป็นอาจารย์สอน WordPress และ WooCommerce ในเว็บคอร์สออนไลน์ Skilllane และรับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Facebook และ LINE


Shares
สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
Get the latest content first.
Read about Privacy Policy.