WordPress

แก้ไข theme wordpress

การใช้งานธีมลูก (Child Theme) ตอนที่ 2

การใช้งานธีมลูกนั้น เราสามารถแก้ไขไฟล์ได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การแก้ไขไฟล์ style.css การแก้ไขไฟล์หลัก เช่น header.php, footer.php ต่างๆ และการแก้ไขไฟล์ functions.php อันดับแรกการแก้ไขไฟล์ style.css จากบทความที่แล้ว เมื่อเราทำการแนะนำให้ธีมลูก (Child Theme) ของเราได้รู้จักกับไฟล์ style.css ของธีมหลัก (Parent Theme) แล้ว เราก็สามารถแก้ไขไฟล์ดังกล่าวในธีมลูกได้เป็นปกติ

การใช้งานธีมลูก (Child Theme) ตอนที่ 2 Read More

child-theme-1

การใช้งานธีมลูก (Child Theme) ตอนที่ 1

ธีมลูก (Child Theme) คือ ธีมที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ได้มาจากธีมแม่ (Parent Theme) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขธีมที่ใช้อยู่ ถ้าเราปรับเปลี่ยนธีม (Parent Theme) แบบตรงๆ และเมื่อธีมนั้นได้รับการอัพเดท ค่าการปรับแต่งหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เราได้สร้างมาในธีมนี้จะหายและสูญเสียไป แต่หากเราใช้ธีมลูก (Child Theme) ในการปรับแต่งจะทำให้ค่าและฟังก์ชั่น ต่างๆ จะยังคงอยู่

การใช้งานธีมลูก (Child Theme) ตอนที่ 1 Read More

thai language url

การตั้งชื่อภาษาไทยในเวิร์ดเพรสให้ URL ยาวขึ้น

การตั้งชื่อภาษาไทยในเวบไซต์ของเรานั้นจะมีผลดีหลายอย่าง คือ ผู้อ่านที่เป็นคนไทยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าภาษาอังกฤษ บทความที่เราจะอ่านมีเรื่องเกี่ยวกับอะไร และมีผลต่อการจัดลำดับของกูเกิ้ล (Google) แต่ในเวิร์ดเพรส (Wordpress) มักจะมีปัญหาคือชื่อที่เราตั้งไว้อย่างสวยงามนั้น เมื่อแสดงผลจะโดนตัดคำออกไปทำให้เราอ่านหัวข้อที่เราตั้งไว้ไม่รู้เรื่อง

การตั้งชื่อภาษาไทยในเวิร์ดเพรสให้ URL ยาวขึ้น Read More

facebook-for-developers

การแก้ไขปัญหาเมื่อนำลิงก์จากเวิร์ดเพรส (WordPress) ไปใส่ในเฟสบุ๊ค (Facebook) แล้วแสดงผลไม่ถูกต้อง

เมื่อเรานำลิงก์จากเวบไซต์ของเราไปแชร์ในในเฟสบุ๊คแล้วปรากฏผล Error ขึ้น เช่น รูปของเวบเราไม่แสดง หัวข้อ (Title) หรือคำบรรยาย (Description) ผิด เราสามารถทำการแก้ไขได้โดย

การแก้ไขปัญหาเมื่อนำลิงก์จากเวิร์ดเพรส (WordPress) ไปใส่ในเฟสบุ๊ค (Facebook) แล้วแสดงผลไม่ถูกต้อง Read More

Forget WordPress admin password

การแก้ไขปัญหาลืมหรือจำรหัสผ่าน (Password) ผิดทำให้เข้าหน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Panel) ไม่ได้

ปกติแล้วเราสามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อทำการติดตั้งระบบเวิร์ดเพรส ซึ่งข้อมูลผู้ใช้งานนี้จะใช้เมื่อเข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Page) ผ่านเบราเซอร์ต่างๆ หลักการตั้งรหัสผู้ใช้งานเราจะต้องตั้งค่าให้มีอักขระ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข ผสมกัน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่หวังดี

การแก้ไขปัญหาลืมหรือจำรหัสผ่าน (Password) ผิดทำให้เข้าหน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Panel) ไม่ได้ Read More


Shares
สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
Get the latest content first.
Read about Privacy Policy.